میز جلو مبلی و عسلی مدل چشمی

یک عدد جلو مبلی و دو عدد میز عسلی

یک عدد میز جلومبلی در ابعاد ۱۰۰در۶۰سانتی متری دارای دو کشو 

و

دو عدد میز عسلی در ابعاد ۴۰در۴۰سانتی متری هر کدام دارای یک کشو