جلو مبلی و عسلی مدل مربع منحنی

یک عدد جلو مبلی و دو عدد میز عسلی

دارای ابعاد

عسلی ۴۵در۳۵

جلو مبلی ۸۰در۸۰

با کیفیت و سبک