میز جلو مبلی و عسلی مدل گِرد

میز جلو مبلی به همراه سه میز عسلی دارای ۵%تخفیف مبلآنی

یک میز جلو مبلی به قطر ۸۰سانتیمتر و سه میز عسلی به قطر ۴۰سانتی متر که دارای ۵%تخفیف مبلان و گارانتی کیفیت مبلان نیز می باشد