میز عسلی و جلو مبلی مدل چوگان

یک میز جلو مبلی و دو میز عسلی تمام چوب

یک میز بزرگ ۶۰ در ۹۰ سانتی متری

به همراه دو میز ۴۰در۴۰سانتی متری

دارای ۱۰%تخفیف مبلان و گارانتی کیفیت مبلآن

تمام چوب