میز جلو مبلی و عسلی مدل تخم مرغی

دارای ۱۰% تخفیف مُبلآن

میز عسلی و جلو مبلی مدل تخم مرغی دارای یک میز بزرگ در اندازه ۸۰ در ۸۰ سانتی متری و سه میز کوچک در اندازه ۴۰ در ۴۰ سانتی متری می باشد. این مدل به دلیل آنکه میزهای کوچک را می توان زیر میز بزرگ قرار  داد، و جای کمی را اشغال می کند طرفدار زیادی دارد.این میزها دارای استحکام خوبی هستند و شکل متفاوتی در طراحی شان اجرا شده است و در عین حال سبک بوده و جابجایی شان به نسبت مدلهای موجود در بازار راحت تر است.