میز جلو مبلی و عسلی مدل قایقی

دارای ۱۰% تخفیف مُبلآن

مدل شیک و با دوام قایقی دارای دو میز ۳۵ در ۵۰ سانتی متری و یک میز بزرگ ۱۰۰در ۶۰سانتی متری است.