میز جلو مبلی و عسلی مدل دورهمی

مدل زیبای دورهمی

شامل یک میز بزرگ و دو میز کوچک