مدل ویکتوریا

مبل تختخواب شو کمجا ویکتوریا

مبل های کمجا راحتی با قابلیت تبدیل شدن راحت و سریع به تخوتخواب

دو منظوره جهت منازل مسکونی کوچک و مصارفی همچون همراه بیمار

 مدل ویکتوریا تک نفره  یا دو نفره تولید میگردد

قیمت مبل های کمجا و تبدیل شونده :

دونفره 1750000

تک نفره 1450000