مبل ال ترنتو

مبل ال 7 نفره

مبل ال 

 7 نفره (3.2.1.کنج.جلومبلی)

دسته مکانیزم

پارچه به انتخاب مشتری

رنگ بندی نامحدود

اسفنج 39 کیلویی کامل

24 ماه ضمانت