مبل استیل آتوسا

مبل استیل جنس چوب راش

9 نفره همراه با جلومبلی و عسلی

مبل استیل تمام کار از جنس راش درجه یک تولید شده است.

منبت کاری دستی 

پارچه یزد یا به انتخاب مشتری

رنگ بندی نامحدود