مبل استیل آتوسا

مبل استیل منبت کاری شده ساخته شده از چوب راش

 

مبل آتوسا با رنگ بندی جدید 

نه نفره ساخته شده از چوب راش درجه ۱ موجود در بازار

پارچه یزد یا به انتخاب مشتری

درصورت انتخاب پارچه ترک 700 هزار تومان مابالتفاوت قیمت خواهد بود

منبت کاری دستی توسط هنرمندان ایرانی