مبل استیل تاج عروس قلبی

9 نفره - فوم سرد - چوب راش منبت کاری شده دستی

تاج عروس قلبی

مبل استیل 9 نفره - چوب راش منبت کاری شده

9 نفره

جنس چوب : راش

پارچه : یزد یا به انتخاب مشتری

منبت کاری دستی

ضمانت پای فاکتور

دارای جلو مبلی