مبل استیل خورشید

7 نفره - کلاف چوب راش منبتی- 2 سال ضمانت

مدل خورشید

۷نفره

کلاف چوب راش منبتی

کف نشیمن فوم سرد

۲ سال ضمانت

قیمت  4,950,000