مبل پروانه

7 نفره با فوم سرد و کلاف چوب روس

مدل پروانه ۷ نفره

کف نشیمن فوم سرد

کلاف چوب روس نمای کاررنگی  mdf 

2 سال ضمانت

قیمت 2,640,00