ناهارخوری هانا

میز ناهارخوری هانا ساخته شده از چوب راش گرجستان

میز و صندلی ناهار خوری  هانا به صورت ۴ - ۶ و هشت نفره قابل سفارش است جنس چوب این میز غذا خوری از جنس راش می باشد نشمین صندلی هم می تواند تمام چوب باشد هم نمونه پارچه ای آن موجود است. ترکیب این دو صندلی در ست های 4 و 6 نفره هم امکان پذیر است. قطعا صندلی های دارای پارچه نرم تر وراحت تر هستند اما صندلی تمام چوبی دیرتر کثیف می شود و تمیز کردن آن راحت است.   می توانید پارچه پیش فرض را تغییر دهید