مبل استیل داریان

مبل استیل داریان وارداتی ، هقت نفره همراه با جلومبلی است. ساخت کشور ترکیه و رنگ پارچه اصلی آن آبی است