مبل استیل دانیسا

مبل استیل دانیسا محصول کشور ترکیه است وارداتی است این مبل دارای دو کاناپه 3 نفره و در کل 9 نفره است

-