کاناپه استیل ال الیوس

کاناپه استیل ال الیوس وارداتی است و به صورت تکی عرضه می شود جنس چوب راش و پارچه ترک

-