کاناپه استیل عروس سپید

کاناپه استیل عروس سپید به رنگ سپید طراحی شده سه نفره است و به صورت تکی عرضه می شود

-