مبل کلاسیک دیکو

مبل کلاسیک دیکو یکی از مبل های کلاسیک ارزان قیمت مبلان است که از چوب راش تهیه شده و 7 نفره است

-