مبل استیل کلارا

مبل استیل کلارا یکی دیگر از مبلمان های ترکیبی چرم و چوب است که منبت کاری زیادی روی آن انجام شده است. مناسب ادارات و شرکت هاست.

-