مبل استیل آترین

مبل استیل آترین یکی از مبل های با چوب راش است که منبت کاری پرکار و رنگ روشن دارد. این مبل با پارچه چرم طراحی شده و نوعی نوآوری در طراحی این مبل به کار رفته است.

-