مبل استیل الیکا

مبل استیل الیکا یک مبل فانتزی محسوب میشود رنگ پارچه های انتخابی در این مبل بیشتر رنگ های روشن هستند. مبل فعلی به رنگ مرجانی است و رنگ سال می باشد.

-