مبل استیل السانا

مبل استیل السانا از چوب راش می باشد و ۹ نفراست و سبکی شبیه به کلاسیک دارد برای فضاهای کوچک مناسب است