میز چهار نفره ناهارخوری و صندلی

میز ناهارخوری مدل گرد و صندلی مدل مکث

ناهار خوری

۲نفره

میز مدل گرد ۴۰۰.۰۰۰تومان

صندلی مدل مکث ۲۲۰.۰۰۰تومان

 

اینستاگرام مبلان:

Instagram.com/moblon_ir