میز و صندلی چهار نفره ناهارخوری

میز ناهارخوری مدل خرچنگی و صندلی انگلیسی

ناهار خوری

۴نفره

میز مدل گرد خرچنگی ۵۵۰.۰۰۰تومان

صندلی مدل انگلیسی ۲۲۰.۰۰۰تومان