میز و صندلی ناهارخوری

میز ناهارخوری مدل عروس و صندلی مدل صدف

ناهار خوری

۴نفره

میز مدل عروس ۷۰۰.۰۰۰تومان

صندلی مدل صدف ۳۱۰.۰۰۰تومان