میز ناهار خوری مدیا و صندلی چستر

میز ناهار خوری مستطیلی شکل شش نفره به همراه صندلی ناهارخوری مدل چستر

سرویس ناهارخوری بسیار شیک و زیبا شامل میز ناهارخوری زیبای مدل مدیا وصندلی زیبای چستر

 میز ناهارخوری مدیا ۹۵۰.۰۰۰تومان

صندلی چستر ۳۸۰.۰۰۰تومان