میز ناهار خوری اسپرت و صندلی المپیک

میز ناهار خوری اسپرت و صندلی المپیک

میز ناهار خوری چهار نفره تمام چوب مدل اسپرت به همراه صندلی های شیک و زیبای المپیک

میز ناهارخوری و صندلی ها به صورت جداگانه هم قابلیت فروش دارند.