میز ناهار خوری اسپرت و صندلی مارال

میز و صندلی ناهارخوری رایکا

 میز ناهارخوری چوبی و صندلی زیبای مارال با پایه های شیک

۴نفره

مدل رایکا

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

(میز اسپرت؛۸۰۰.۰۰۰تومان

صندلی مارال؛۳۵۰.۰۰۰تومان)