کلاف مبل استیل (سلطنتی) مروارید

کلاف مبل سلطنتی ۹نفره مدل مروارید

کلاف خام مبل سلطنتی (استیل) مروارید از بهترین چوب ها، این مبل استیل(سلطنتی) بصورت نه نفره و بدون میز عسلی و جلومبلی به همکاران و تولیدی های مبل ارائه می گردد.