مجسمه پلی استر ماه سوار

مجسمه پلی استری مدل ماه سوار

 مجسمه زیبای پلی استری مدل ماه سوار

رنگ سیلور

ارتفاع : 40cm