مجسمه پلی استر سه رخ خانواده

مجسمه پلی استری مدل سه رخ خانواده

 مجسمه پلی استر مدل سه رخ خانواده

رنگ سیلور

ارتفاع : 32cm