مجسمه پلی استر موزیسین

مجسمه پلی استری مدل موزیسین

 مجسمه دکوری پلی استری مدل موزیسین

رنگ سیلور

ارتفاع : 44 & 32 سانتیمتر