میز جلو مبلی استیل و سنگ

میز جلو مبلی از جنس استیل و سنگ بیضی شکل

میز جلو مبلی از جنس استیل و سنگ بیضی شکل مناسب برای فضاهای اداری و مبل های استیل (سلطنتی) شیک