میز استیل

میز استیل

این میز تمام استیل از بهترین استیل ساخته شده و ارتفاع آن از سطح زمین ۹۰ سانتیمتر است. سایر ابعاد این میز زیبای استیل به سفارش مشتری قابل تغییر و قیمت گذاری است.