مبل استیل (سلطنتی) سندرا دسته چوبی

مبل استیل (سلطنتی) مدل زیبای سندرا دسته چوبی

مبل استیل (سلطنتی) سندرا دسته چوبی دارای طراحی زیبایی است و کلاف این مبل بصورت استاندارد و با رعایت نکات معیار در طراحی، تولید شده است‌. کلاف