لوستر هشت شاخه پایپ

لوستر کلاسیک هشت شاخه پایپ

لوستر هشت شاخه پایپی طرح کلاسیک و زیبا با طراحی زیبا و پخش نور به اطراف بجای رو به پائین