لوستر چهار شاخه پایپ

لوستر کلاسیک چهار شاخه پایپ

لوستر چهار شاخه کلاسیک پایپ فرانسوی یک لوستر متفاوت با طرح پایپ و متفاوت که نور را به جای رو به پائین به چهار طرف می دهد و لوستر پرنور و کم مصرف بشمار می رود.