میز سِرو

میز سرو استیل

میز استیل تمام چوب راش و تمام منبت پرکار با جلوه و زیبایی خاص و رویی شیشه ای