مبل کلاسیک گندمی

مبل کلاسیک (نیمه استیل) ۷ نفره مدل گندمی

طراحی کلاف بیرونی مبل کلاسیک (نیمه استیل) مدل گندمی با الهام از گیاه گندم و به طرز ماهرانه ای انجام گرفته و در نتیجه نمای روبروی این مبل کلاسیک به بیننده حس دیدن بوته زیبای گندم را می دهد.

تاج مبل کلاسیک گندمی مانند بیشتر مبل های کلاسیک (نیمه استیل) کوتاه است اما دارای ظرافت خاصی است که نشان از مهارت استادکاران تولیدی ما دارد. انحناهایی که در تاج مبل کلاسیک گندمی ایجاد شده، نمای بسیار زیبایی به مبل کلاسیک گندمی بخشیده است.

مبل کلاسیک گندمی دارای فروش آنلاین می باشد.