جلومبلی و عسلی فونتِین

یک عدد میز جلو مبلی به همراه دو عدد میز عسلی

ست میز پذیرایی مدل فونتِین شامل یک عدد میز جلو مبلی به همراه دو عدد میز عسلی است که این میزهای زیبا دارای پایه های چوبی منبت شده هستند که روی صفحه هایی قرار گرفته اند. این صفحه ها به ثبات بیشتر میزهای جلومبلی و عسلی کمک می کنند. 

روی این ست میز جلومبلی و عسلی با یک شیشه پوشانده می شود که این شیشه برای زیبایی و کم خطر بودن دارای برش های ساییده شده ای روی لبه های خودش می باشد.

ست میز جلومبلی و عسلی فونتین را معمولا برای مبل های استیل / سلطنتی و مبل کلاسیک انتخاب می کنند تا پایه های این میزها با تاج و دسته ی مبل های کلاسیک و استیل همخوانی داشته باشد.