صندلی های زیبای ایتالیایی

صندلی زیبای مدل ایتالیایی

صندلی زیبای ایتالیایی دارای پایه های ظریفیست که زیبایی این صندلی استیل را بیشتر می کند، پشتی و تاج این صندلی به زیبایی طراحی شده اند و در انتخاب پارچه برای این صندلی استیل می توان هر نوع پارچه ای را برگزید اما روشن است که انواع پارچه مبلی های طرحدار و گلدار زیبایی این صندلی را صدچندان می کنند.

این صندلی را می توان در کنار انواع میزهای ساده و پرکار، چوبی و شیشه ای قرار داد ولی در صورتی که در کنار میزهای پرکار چوبی مانند میز چهار تراش قرار گیرد ، علاوه بر این که میز و صندلی ست می شوند، به دلیل اینکه هر دو پرکار هستند زیبایی شان مکمل هم نیز می باشد.

این صندلی گزینه ی خوبی برای اتاق های کنفرانس ، مدیریت و تالارها می باشد و دارای گارانتی کتبی نیز است.