مبل چستر مدل ۱۱۰۰۰

مبل راحتی مدل چستر یازده هزار

فوم نشیمن مبل چستر یازده هزار از قدم باکیفیت دوازده سانتی سرد و کلاف این مبل از بهترین چوب روسی است.

این مبل راحتی زیبا دارای دو سال گارانتی کتبی می باشد.