میز جلو مبلی رامتین

میز جلو مبلی دایره ای شکل مدل رامتین

میز جلومبلی گرد مدل رامتین دارای طراحی مارپیچ زیبا و سطحی به قطر ۸۰  سانتیمتر و ارتفاع ۴۰ سانتیمتر