میز جلو مبلی دایره ای

میز جلو مبلی دایره ای شکل تک پایه

میز دایره ای شکل جلومبلی دارای یک پایه فلزی و سطح شیشه ای به قطر ۹۰ سانتیمتر