میز جلو مبلی مربع شکل

میز جلو مبلی مربع شکل تک پایه

میز جلو مبلی مربع شکل با یک پایه فلزی زیبا به ارتفاع ۴۲ سانتیمتر ...

ابعاد مربع ۸۰ سانتیمتر می باشد که می توان آنرا با شیشه دایره ای شکل به قطر ۸۰ سانتیمتر جایگزین نمود و روی میز قرار داد.