میز جلومبلی مستطیل شکل

میز جلو مبلی مستطیل شکل شیشه ای - فلزی یک طبقه

میز جلو مبلی یک طبقه دارای سطح شیشه ای به ابعاد ۱۱۰  در ۵۰  سانتیمتری بوده که روی پایه های فلزی قرار دارد و ارتفاع آن ۴۲ سانتیمتر می باشد.