میز عسلی مربع

میز عسلی مربع شکل شیشه ای-فلزی

میز عسلی مربع شکل به ابعاد ۵۰  در ۵۰ سانتیمتری و ارتفاع ۴۰ سانتیمتری گزینه مناسبی برای انواع مبلمان راحتی و اداری بشمار می رود.