جلومبلی دو طبقه

جلو مبلی شیشه ای - فلزی دو طبقه

این میز جلومبلی شیک دارای دو طبقه ی شیشه ای است که روی پایه های فلزی قرار دارند.

ارتفاع این جلومبلی ۴۲ سانتیمتر است.

ابعاد شیشه های جلومبلی دو طبقه ۱۱۰ در ۵۸ سانتیمتر بوده که فضای مناسبی برای قرار دادن ظروف پذیرایی در اختیار شما قرار می دهد.